Rada Oil Industry
 
 
 

OBJEKTIVAT TONE

  • Terheqje te mbeturinave te ngurta dhe vajore si ne det dhe ne toke.
  • Sherbime portuale.
  • Furnizimi me uje te pijshem dhe te perdorshem.

 
 

EKSPERIENCA

  • Eksperience ne fushen te ndertimit per terheqjen e mbeturinave te ngurta inerte dhe vajore.
  • Eksperience pune ne projektin TAP ne kantieret e Bilishtit dhe te Semanit.

Rada Oil Industry